Rinkebyterrassen, Stockholms län

Byggande av tre flerbostadshus i bostadsområdet Rinkebyterrassen – betongarbeten och installation av betongelement och lätta fasader