Stockholm, Sverige

Byggnad av stomkonstruktioner i armerad betong till en villa på en klippa invid en sjö

Betongvolym 180 m3